Kan ik een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen?

Ik heb zonnepanelen met een digitale meter

Wil je in aanmerking komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie, dan moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je zonnepanelen zijn in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 t.e.m. 31 december 2020 (datum van AREI-keuringsverslag). 
 • Je zonnepaneleninstallatie heeft een maximaal omvormervermorgen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • Op 1 maart 2021 genoot je nog van de voordelen van de terugdraaiende teller, wat betekent dat je zonnepaneleninstallatie stroom op het net zette en de meter kon terugdraaien.
 • Je zonnepanelen zijn aangemeld bij de distributienetbeheerder (Fluvius) ten laatste op 1 oktober 2021.
 • Je installatie is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en heeft in de laatste 12 maanden elektriciteit geïnjecteerd op het net. 
 • De eigenaar of gebruiker van de zonnepanelen verstrekt distributienetbeheerder Fluvius vanaf 1 januari 2025 toegang tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter zich bevindt voor de plaatsing van de digitale meter. Meer informatie hieromtrent vind je hier.
 • Er is geen sprake van een rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade. 

Ik heb zonnepanelen met een klassieke meter

Ben je eigenaar van zonnepanelen met een klassieke meter en werd jouw installatie geactiveerd voor eind 2020, dan verlies je pas jouw terugdraaiende teller wanneer je klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter. Dit gebeurt volgens de normale uitrolplanning en verloopt geografisch, gemeente per gemeente en straat per straat. Wil je genieten van de retroactieve investeringspremie, dan moet je de volgende timing respecteren:

 • Vraag je premie ten laatste 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aan en sowieso ten laatste op 31 december 2025. In Vlaanderen wordt de installatie van een digitale meter overal ten laatste tegen 1 juli 2029 gerealiseerd.
 • Wil je vervroegd een digitale meter laten installeren, dan kan je dit bij Fluvius aanvragen. De retroactieve investeringspremie wordt in dit geval met 100 euro verhoogd indien de zonnepanelen in dienst genomen werden voor 2021.
 • Tot 1 januari 2025 kan je aan Fluvius laten weten dat je nog geen digitale meter wilt, zonder gevolg voor de retroactieve premie. Dit geldt natuurlijk niet voor eigenaars van zonnepanelen die na 31 december 2020 in dienst genomen zijn en voor eigenaars die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. Ook wanneer er een digitale meter geplaatst wordt in geval van een technisch defect van de klassieke Ferrarismeter of omwille van technische redenen, is de premie niet van toepassing. 

Ik heb zonnepanelen én een warmtepomp

Als eigenaar van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp, kom je in het najaar van 2021 ook in aanmerking voor de bijkomende retroactieve investeringspremie. 

Financieel voordeel van de investeringspremie

De eenmalige retroactieve investeringspremie garandeert een rendement van 5 % op de gemiddelde investering. Concreet betekent dit dat de premie niet voor elke individuele installatie afzonderlijk berekend wordt, maar op basis van een referentie-installatie bepaald wordt waarbij rekening gehouden wordt met:

 • Jaar van ingebruikname van de installatie
 • Jaar van plaatsing van de digitale meter
 • Vermogen van de zonnepaneleninstallatie
 • Eventuele overheidssteun (zoals groenestroomcertificaten of federale belastingaftrek) die je al ontvangen hebt
 • Voordeel van de terugdraaiende teller waarvan je al genoten hebt en het toekomstig capaciteitstarief

De premie wordt berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen, volgens een vaste vergoeding per kW. Zo krijg je bijvoorbeeld als eigenaar van zonnepanelen met een vermogen van 8 kW dubbel zoveel als een installatie van 4 kW. 

Wil je graag een simulatie van jouw retroactieve investeringspremie? Dit kan je gemakkelijk zelf berekenen dankzij de calculator van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Retroactieve investeringspremie aanvragen

Kom je in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie, dan moet je ten laatste 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter je premie aanvragen. Dit kan je online doen bij Fluvius. 

Installatiefactuur of AREI-keuringsattest

Heb je een installatiefactuur of een AREI-keuringsattest van je zonnepaneleninstallatie, dan kan je deze uploaden tijdens je online aanvraag. Zo kan Fluvius zich baseren op het piekvermogen van je installatie voor het berekenen van het premiebedrag. 

Heb je deze documenten niet voorhanden, dan baseert Fluvius zich op het omvormervermogen dat bij hen bekend is voor de berekening van de premie. In dit geval zal het premiebedrag doorgaans iets lager zijn dan wanneer men het effectieve piekvermogen ter beschikking heeft. 

Deadline premieaanvraag

Zonnepaneleneigenaars die vóór 2021 een digitale meter hebben laten plaatsen, moeten uiterlijk op 19 januari 2022 de premie aanvragen.

Eigenaars die zonnepanelen hebben met een klassieke Ferrarismeter kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen. 

Verder verloop aanvraag

 1. Fluvius behandelt je dossier binnen de 15 weken en laat je per e-mail weten of je dossier al dan niet goedgekeurd of afgekeurd is (en de eventuele reden van afkeuring). 
 2. Is je dossier goedgekeurd, dan bezorgt Fluvius je betalingsgegevens aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 3. Het VEKA stort het premiebedrag op je rekening binnen de 14 werkdagen nadat je de goedkeuringsmail van Fluvius ontvangen hebt.
 4. Mocht de termijn van 14 werkdagen verstreken zijn, dan kan je via Mijn Burgerprofiel de stand van zaken van je uitbetaling raadplegen. 

Heeft u een vraag?

BeliVert biedt u graag het antwoord.

Contacteer ons