Wat betekenen de lampjes op uw SolarEdge of SMA omvormer?

Groene led brandt = uw installatie is in productie
Blauwe led brandt = de omvormer heeft connectie met uw internet
Rode led brandt = er doet zich een fout voor